Fredag d. 24/6 er galleriet lukket fra kl.14.00.

Snekke Kristensen f. 1948