Emil Jensen (1905-1973)

Emil Jensens billeder er klart disponeret sammenstilling af de enkelte former. Farverne er følsomt og nuanceret sammenstillet. Hvor der optræder personer, er disse afrundet og roligt (næsten stille) fremstillet. Malerierne vidner om et kraftoverskud ud over det sædvanlige. Deres samlede virkning vidner om originalitet og dermed afvigelse fra de omgivelser, maleren socialt befinder sig i. Den klare disponering vidner om analytisk evne og kombinatiske egenskaber, altså en udpræget intellektuel virksomhed. Farverne og deres sammenstilling vidner om et følsomt sind, hvor indtrykkene aflejrer sig på en langt større skala end hos os andre.

Hvis du er interesseret i at komme og se på et bestemt værk, bedes du kontakte os først. Værket kan netop været blevet solgt eller stå i depot.