Tove Andresen

Tove Andresen

Blomster og musik. Det er det der er kernen i Tove Andresens malerier. Sammenhængen mellem musik og billedkunst er ikke ny. Allerede de tyske romantikere arbejdede med synæstetiske ideer, og senere kunstnere som Delacroix, Seurat, Signac og Bauhaus- professoren Johannes Itten satte tankerne i system i såvel deres arbejde som i teori. For Tove Andresen giver denne indre sammenhæng mellem kunst og musik sig udslag i blomster. Når vi således ser et billede af en buket i en vase, er det mere end bare en opstilling af forskellige blomster. Som titlerne angiver, ledes tankerne hen på musik og på hele det afvekslende spil mellem lyriske passager, højstemte arier og de dramatiske slutpartier man finder i klassiske symfonier og operaer. Mere end noget andet er det farven, som binder elementerne sammen og giver grobund for associationerne til musik. 

 

 

Hvis du er interesseret i at komme og se på et bestemt værk, bedes du kontakte os først. Værket kan netop været blevet solgt eller stå i depot.

Blomster og musik. Det er det der er kernen i Tove Andresens malerier. Sammenhængen mellem musik og billedkunst er ikke ny. Allerede de tyske romantikere arbejdede med synæstetiske ideer, og senere kunstnere som Delacroix, Seurat, Signac og Bauhaus- professoren Johannes Itten satte tankerne i system i såvel deres arbejde som i teori. For Tove Andresen giver denne indre sammenhæng mellem kunst og musik sig udslag i blomster. Når vi således ser et billede af en buket i en vase, er det mere end bare en opstilling af forskellige blomster. Som titlerne angiver, ledes tankerne hen på musik og på hele det afvekslende spil mellem lyriske passager, højstemte arier og de dramatiske slutpartier man finder i klassiske symfonier og operaer. Mere end noget andet er det farven, som binder elementerne sammen og giver grobund for associationerne til musik. Alle Tove Andresens malerier er malet op mod lyset, så man selv i billeder domineret af kolde farvetoner, fornemmer en indefra kommende glød. Farvespillet er rigt og varieret med et væld af forskellige nuancer, og man oplever meget tydeligt og meget intimt de farvesymfoniske elementer i kompositionerne. Kompositioner der kan svinge fra næste naturalistiske til det semiabstrakte uden, at det for alvor forandrer helhedsindtrykket. Det gennemmusikalske ved Tove Andresens malerier går igen i de motiver, der ikke direkte relaterer til musik. Naturoplevelser som solopgange og nattestemninger. Billeder af sommerfugle og erindringer fra Provence og Catalonien har alle det tilfælles, at de mere end naturalistisk gengivelser af motiver er stemningsindtryk, set, sanset og fortolket af kunstneren. Med al den indlevelse og sensitive fornemmelse for farven og lyset som kunstneren besidder. Grundtonen i Tove Andresens billedverden er indiskutabelt lys og optimistisk. I blomstermalerierne såvel som i hendes serie af “Familiebilleder” er alt gennemsyret af harmoni. Ikke en hævdende og udvendig facon, men som noget der føles naturligt. Helt naturligt. På denne måde kan man godt kalde Tove Andresen en lysets maler. Lyset i hendes billedverden er således på en gang et teknisk og optisk virkemiddel, og et symbol på alt det, der er godt på denne jord og i dette liv.
Tom Jørgensen i 101 kunstnere 2012