Freddy Eriksen (1930-2012)

Freddy Eriksen

Freddy Eriksen var efter maleruddannelse på Teknisk Skole i Århus en kort periode elev på Kunstakademiet under Kræsten Iversen. Efter debuten på Kunstnernes Påskeudstilling 1949 har Freddy Eriksen haft en meget hyppig udstillingsvirksomhed. 

Freddy Eriksen flyttede fra Aarhus til Thy i 1960erne, hvor han gennem flere årtier blev en populær billedkunstner i Vestjylland. Blandt hans værker er facadeudsmykninger i Østergade i Holstebro, en dekorativ overmaling af en bunker i Oddesund, og udsmykning af hovedgaden i Snedsted.

I hans malerier er de tilbagevendende temaer landskabet, havet og himlen, inspireret af oplevelser fra Thy. I mange år arbejdede Freddy Eriksen med forenklede, silhuetagtige figurer i forgrunden af sine billeder og med rene farveflader i landskaber og huse. I de senere år er der kommet mere glød og kraft i farven, ligesom kompositionen er blevet mere dramatisk.

 

 

Hvis du er interesseret i at komme og se på et bestemt værk, bedes du kontakte os først. Værket kan netop været blevet solgt eller stå i depot.