Kim Baltzer

Tilknytningen til vestkysten skinner klart igennem i hans billedunivers, der på realplan ofte afbilleder naturens kræfter og de forandringsprocesser, der kontinuerligt tager form generelt - og konkret ved den jyske vestkyst. Kim Baltzers symbolverden kan måske bedst forstås med udgangspunkt i centrale eksistentialistiske begreber som angst, frihed, ansvar, valg og den menneskelige bevidsthed om både eksistens og død samt den kant, der venter "derude" et sted. Stilen kan betegnes som magisk realisme - et univers der ifølge Kim opstår i forhold til alt i naturen, som man retter et tilstrækkeligt bevidst nærvær mod. Har bl.a. udstillet: Miljøstyrelsen (København), Sct. Kjelds Gaard (Familiestyrelsen, Arbejdsstyrelsen og Danmarks statistik i København), Aalborg Universitet, Finansforbundet, København, KMD (Aalborg) og Fussingø Slot, Randers. Kim Baltzer leverede motiv til Lønstrup plakaten 2013.

Hvis du er interesseret i at komme og se på et bestemt værk, bedes du kontakte os først. Værket kan netop været blevet solgt eller stå i depot.