Mogens Andersen (1916-2003)

Mogens Andersens malerier var så karakteristiske, at de næsten kunne tolkes som en signatur. Farvespillet og kontrasterne kunne variere fra billede til billede, men man havde altid indtryk af at stå over for 'skjulte' billeder eller sære budskaber, domineret af en sort tegning, skriver Politiken, lørdag. I slutningen af trediverne tog Mogens Andersen på sin første korte rejse til Paris for at se Cézanne og Picasso. Anden Verdenskrig var dårlig nok afsluttet, før han vendte tilbage for at orientere sig i de nye strømninger i byen, og han endte med at bosætte sig i Frankrig frem til 1964. Da han flyttede tilbage til Danmark, indrettede han sig i J.F. Willumsens monumentale villa i Hellerup. Stedet blev i over 35 år rammerne om hans virksomhed som maler. Først efter at han havde mistet synet, malerens vigtigste redskab, i januar 1998, opgav han at male. Mogens Andersens indsats blev relativt hurtigt anerkendt. Eckersberg Medaljen modtog han allerede i 1949. Men der kom til at gå yderligere 35 år, før han kunne supplere rækken af æresbevisninger med Thorvaldsen-Medaillen.

Hvis du er interesseret i at komme og se på et bestemt værk, bedes du kontakte os først. Værket kan netop været blevet solgt eller stå i depot.