Kirsten Bøggild (1938-2012)

Kirsten Bøggilds kunst er inspireret af et positivt livssyn, et lyst og modtageligt sind og en gå på mod til hele tiden at være i seriøs kunstnerisk bevægelse, udvikle sig og have antennerne ude over for alle impulser. Hendes billeder er resultat af en meget lang og velbearbejdet arbejdsproces. Retningen er den abstrakte verden, selvom man tit og ofte finder et hestehoved - måske to, et ansigt eller to gemt i billederne. Næsten alle billeder får en titel. Inspirationen kommer af almindelige dagligdags ting: Et glimt af af to kvinder i fjernsynet, bakker på Mols, heste på en mark, eller måske en eftermiddag på café for at betragte folkelivet. Gennem timers fordybelse i værkstedet i stille og ensom eftertænksomhed finder hun ofte en linie, en farve til sit billede. Måske er impulserne kommet fra de mange kunstbøger i atelieret. Især fra Cobra-malerne har hun hentet ideer. Kontrastvirkemidler er der masser af i hendes billeder, - men det kan godt være, at de ikke lige ses første gang, man ser på billedet. Men eksemplerne er mange: lys/mørke, kvinde/mand, rødt/grønt osv. Hun bruger lang tid til at se på et billede, om det er færdigt, ved at det lige står og bundfælder sig nogle dage uden ramme på gulvet i atelieret. At hun har det godt med sin kunst mærkes, når hun udtrykker sin glæde over, at hun på fuld tid helt kan hellige sig malerkunsten, og siger "Jeg har en Gudsbenået frihed til at arbejde med min kunst".

Kilde: Kunstavisen nov. 2001

Hvis du er interesseret i at komme og se på et bestemt værk, bedes du kontakte os først. Værket kan netop været blevet solgt eller stå i depot.