Simon Aaen

Simon Aaen

Naturens skønhed trækker himlen ned til os.
Simon Aaens arbejdsområde som billedkunstner er Troen og Naturen. Han har udsmykket flere kirker og sognegårde, og er dermed en af landets kendte kirkekunstnere. Hans værker er solidt gennemarbejdet og udstråler en stor indleven i naturens stærke udtryk. Maleteknikken med de mange lag maling, giver værkerne en opleves af at være i konstant bevægelse og samtidig indbydes til ro og fordybelse. Udtrykket balancerer mellem det konkrete og det abstrakte. Man bliver som beskuer trukket ind i kunstnerens billedunivers og får lyst til at bruge sin egen fantasi og fordybe sig i værkerne. I de religiøse motiver er der plads til både tro og tvivl, men altid med en sikker forankring i den kunsthistoriske tradition.

 

Hvis du er interesseret i at komme og se på et bestemt værk, bedes du kontakte os først. Værket kan netop været blevet solgt eller stå i depot.

Naturens skønhed trækker himmelen ned til os

Troen og Naturen er mit arbejdsområde som billedkunstner.

Jeg ønsker, at mine værker skal udstråle naturens kraft og skønhed.

Malerierne er bygget op af mange lag maling, der giver motivet en levende overflade, hvor farvefladerne flyder sammen.

Den maleteknik jeg bruger, giver malerierne en oplevelse af "øjeblikkets flygtige foranderlighed". Den foranderlighed der kendetegner naturen med dens skiftende lys og stemninger. 

Udtrykket balancerer mellem det konkrete og det abstrakte - altså det sete og det usete.

I de religiøse motiver er jeg inspireret af den teologiske og kunsthistoriske tradition i kirkekunsten. Malerierne skal åbne for en individuel fortolkning, hvor der er plads til både tro og tvivl.

Jeg har gennem flere år arbejdet med kirkeudsmykninger og farvesætning af kirkerum.

​Jeg håber, at du bliver trukket ind i billeduniverset og får lyst til at fordybe dig i malerierne.