Folmer Bendtsen værker til salg hos Galleri Beck
Galleri Beck


Folmer Bendtsen

(1907-1993)


Klik her

Folmer Bendtsen

"Sydhavnen"

Olie på lærred
70x100 cm (88x118 cm)
#5412

10.900 kr.


>>> Tilmeld dig til Folmer Bendtsen nyhedsbrev <<<

Bliv skrevet op til vores Folmer Bendtsen nyhedsbrev, så du er sikker på at få besked via mail næste gang vi får Folmer Bendtsen værker til salg.


Vores nyeste Folmer Bendtsen nyhedsbrev blev sendt ud d. 23-08-2019. Er du skrevet op, men modtog det ikke, bedes du kontakte os for at tilmelde dig igen.
Folmer Bendtsens kunst havde lige fra starten en social bevidsthed som sit naturlige grundlag. Efter at have været på kontor en kort overgang og sejlet i fem år blev Folmer Bendtsen arbejdsløs og måtte ernære sig ved diverse småjobs. Samtidig begyndte han at male. I 1935 debuterede han både på Kunstnernes Efterårsudstilling og separat, og året efter blev han medlem af den nystiftede kunstnersammenslutning Kammeraterne. Folmer Bendtsens billeder vakte stor opmærksomhed, og han fik ofte gode anmeldelser, fordi han overbevisende realiserede 1930rnes idealer om det sociale engagement i kunsten. Kernen i hans produktion udgøres af de mange billeder fra barndomskvarteret omkring Alexandravej på Nørrebro, som han har skildret i al slags vejr og på alle tider af døgnet. Desuden fandt han en motivkreds på Vesterbro og i Sydhavnen, hvis særprægede blanding af kolonihaveforeninger og lossepladser også har interesseret flere andre kunstnere fra hans generation. Kun sjældent har han beskæftiget sig med andet end motiver fra de københavnske arbejderkvarterer. For Folmer Bendtsen har den kunstneriske udfoldelse aldrig blot været mål i sig selv. Han vil fortælle noget om tilværelsen. Hans styrke som social kunstner ligger i evnen til at lade den menneskelige og den poetiske dimension gå op i en højere enhed. Ofte er det hans sans for, ved hjælp af farven, at gengive årstiden eller belysningen på bestemte tidspunkter af dagen, der giver motiverne deres indholdsmæssige dybde. I billeder af det første morgenskær, der genspejles i nogle nøgne brandmure, eller børn, der leger i det gyldne eftermiddagslys, er det lykkedes ham at nå en syntese af alt det, han føler for sit miljø, og det er med motiver af den art, at han har ydet sit fineste bidrag til den sociale malerkunst i Danmark. Den poetisk farvede hverdagsrealisme er hans mest typiske form, men indimellem har hans kompositioner været præget af en bevidst stræben efter at anskueliggøre et socialt idéindhold. Som autodidakt havde Folmer Bendtsen lige fra begyndelsen let ved at finde sin egen stil. Han var ikke belastet af teoretiske overvejelser, men kunne umiddelbart følge sin trang til at skildre omgivelserne. Han demonstrerede allerede i de tidligste billeder en udpræget sans for komposition og en evne til at forenkle både motiv og farver, så helheden fremstod som en klar og præcis inddeling i belyste og skyggede flader. Et karakteristisk træk er en forkærlighed for stoflighed, f.eks. i gengivelsen af murflader eller asfalt. Folmer Bendtsen indtager en betydelig position i sin generation. Med sin kunst gav han et overvejende positivt indblik i sit miljø, som kun den kan gøre det, der kender det indefra. Hans billeder blev et naturligt indlæg i 1930rnes og 1940rnes heftige debat om demokratiseringen af samfundet, ligesom han også selv har deltaget i flere polemikker om den sociale kunsts funktion. Ud over at male begyndte han tidligt at arbejde med litografiet, der blandt andet interesserede ham som et middel til kunstens udbredelse.

Kilde: WEILBACH